Projektová dokumentace - chlazení ambulancí ŠP a kanceláří MP

Datum zadání:
25. 6. 2019
Datum vyhotovení:
Zhotovitel se zavazuje DPS předat objednateli do 10 týdnů od uzavření smlouvy.
Místo realizace
Česká republika
Kategorie:
Služby
Do expirace:
expirovaná — 22. 7. 2019

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele (1) zpracovat pro stavbu s názvem „MOÚ Brno – chlazení ambulancí ŠP a kanceláří MP“ (dále také „stavba“) dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem, v rámci zpracování DPS bude zhotovitel poskytovat objednateli (2) součinnost při zadávání veřejné zakázky na stavební práce spočívající v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (dále společně také jako „dílo“); Předmětem smlouvy je dále (3) závazek zhotovitele provádět autorský dozor (dále také „AD“) při realizaci výše uvedené stavby
- autorský dozor
- dokumentaci pro provádění stavby

Lokalita:
- okres Brno

Termín pro podání nabídek:
- 22. 7. 2019 do 10:00 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontaktovat zadavatele

Pokud jste registrovaný dodavatel, přihlaste se.

Máte zájem o tuto zakázku?

Pošlete nám číslo, během 15 minut zavoláme zpět s kontaktem na zadavatele zakázky.

Další informace

Poptávku zpracoval:
Tadeáš Černý Tadeáš Černý operátor veřejných zakázek tadeas.cerny@epoptavka...