Veřejné poptávky z kategorie Služby

Zobrazeno 32 020 poptávek od veřejných subjektů v celkové hodnotě 18.7 mld. Kč

18. 9. 2017

18. 9. Zajištění realizace přípravy k práci Pardubický kraj Služby
18. 9. Likvidace odpadu ze zrušených expozičních prostor Praha Služby
18. 9. Vypracování projektovu obnovy expozice národního památníku Moravskoslezský kraj Služby
18. 9. Zpracování projektové dokumentace - výstavba chodníku Moravskoslezský kraj Služby
18. 9. Revitalizace a obnova veřejné zeleně Liberecký kraj Služby
18. 9. Výsadba stromořadí podél cyklostezky Jihočeský kraj Služby
18. 9. Revitalizace a obnova veřejné zeleně Liberecký kraj Služby
18. 9. Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Liberecký kraj Služby
18. 9. Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod Středočeský kraj Služby
18. 9. Výsadba dodávka rostlinného materiálu Praha Služby
18. 9. Revitalizace zeleně Kraj Vysočina Služby
18. 9. Zpracování projektové dokumentace pro úpravu budovy pro potřeby městské policie Ústecký kraj Služby
18. 9. Mýtní těžba topolového porostu Středočeský kraj Služby
18. 9. Zajištění činností BOZP a PO Praha Služby
18. 9. Výběr zpracovatele evaluace projektu Karlovarský kraj Služby
18. 9. Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru Praha Služby
18. 9. Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru - rekonstrukce budovy Praha Služby
18. 9. Technický dozor investora a koordinátor BOZP při statickém zajištění hradebních zdí Olomoucký kraj Služby
18. 9. Zaměření a vyhotovení geometrického plánu Královéhradecký kraj Služby
18. 9. Projektová dokumentace, inženýrské činnosti a autorský dozor pro rozšíření a intenzifikace ČOV Středočeský kraj Služby
18. 9. IT školení - MS Exchange 2016 Česká republika Služby
18. 9. IT školení - Hyper V Česká republika Služby

Filtr

  • Kraj
  • Hodnota poptávky
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • Datum zadání
Zrušit filtr