Veřejné poptávky z kategorie Služby

Zobrazeno 46 998 poptávek od veřejných subjektů v celkové hodnotě 30.6 mld. Kč

19. 9. 2019 včera

včera Zajištění úklidových prací Pardubický kraj Služby
včera Praní prádla Praha Služby
včera Poskytování překladatelských služeb Liberecký kraj Služby
včera Rekonstrukce vzduchotechniky - projektová dokumentace Ústecký kraj Služby
včera Provedení tlakové zkoušky a kontroly tlakových lahví OU-2 hasicího systému Plzeňský kraj Služby
včera Výsadba zeleně Praha Služby
včera Výsadba alejových stromů Praha Služby
včera Zpracování projektových dokumentací na komunikace Ústecký kraj Služby
včera Zajištění výsypu kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního odpadu Ústecký kraj Služby
včera Koncepce parkování ve městě Ústecký kraj Služby
včera Koordinace přípravy implementačního plánu strategie adaptace města na změnu klimatu Praha Služby
včera Revize a seřízení plastových oken v budově MMH Moravskoslezský kraj Služby
včera Revitalizace parků Ústecký kraj Služby
včera Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništ - rekonstrukce traťového úseku Kraj Vysočina Služby
včera zajištění výkonu činnosti geotechnického dozoru objednatele Ústecký kraj Služby
včera Provedení diagnostiky a statické posouzení tří mostů s předpjatou nosnou konstrukcí Královéhradecký kraj Služby
včera Zvýšení traťové rychlosti Česká republika Služby
včera Opravy plynoinstalace - projektová dokumentace Jihomoravský kraj Služby
včera https://zakazky.spucr.cz/contract_display_26273.html Středočeský kraj Služby
včera Studie odtokových poměrů Středočeský kraj Služby
včera Posečení průtočného profilu HOZ Královéhradecký kraj Služby
včera Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Pardubický kraj Služby
včera Zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců Pardubický kraj Služby
včera Rekonstrukce spodních hrázových výpustí Pardubický kraj Služby
včera Probírka břehového porostu Česká republika Služby
včera Probírka břehového porostu Středočeský kraj Služby

Filtr

  • Kraj
  • Hodnota poptávky
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • Datum zadání
Zrušit filtr