Veřejné zakázky

Zobrazeno 1 466 477 veřejných zakázek

18. 10. 2019

18. 10. Poskytování služeb kontaktního střediska pro obecné dotazy občanů v souvislosti s fungováním a politikou EU a nezbytnými logistickými opatřeními Brusel, Předběžné oznámení Belgie
18. 10. Identifikace, hodnocení, sdílení a šíření osvědčených postupů pro humánní nakládání s invazními nepůvodními druhy Brusel, Zadání zakázky Belgie
18. 10. EIB - Poradenské služby v oblasti správy zařízení (SZ) a nemovitostí (N) Lucemburk, Oznámení zadávacího řízení Lucembursko
18. 10. Zajištění organizace stravovacích služeb pro Evropský inovační a technologický institut (EIT) Budapešť, Zadání zakázky Maďarsko
18. 10. Antibakteriální látky pro systémové použití Praha, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Monitorovací poplašná zařízení Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Pohotovostní zdroje energie Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Hasičské vybavení Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Televizní a audiovizuální přístroje České Budějovice, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Rybářská, záchranná a jiná speciální plavidla Brno, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Stroje na zpracování dat (technické vybavení) Brno, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Optické mikroskopy Brno, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Těžené a drcené kamenivo Plzeň, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Úklidové služby Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Lineární urychlovače Olomouc, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Diagnostika Olomouc, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Monitory Ústí nad Labem, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení Brno, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Podpora programového vybavení Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Služby související s likvidací odpadů a odpady Praha, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Architektonická řešení Brno, Výběrové řízení na projekt Česká republika
18. 10. Služby při údržbě pozemků Praha, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Služby občanské vybavenosti Praha, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Školení osobního rozvoje Praha, Zadání zakázky Česká republika
18. 10. Bezpečnostní služby Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Úklidové služby Praha, Oznámení zadávacího řízení Česká republika
18. 10. Informační systémy Praha, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Výstavba tramvajových tratí Olomouc, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Služby související s likvidací odpadů a odpady Praha, Dodatečné informace Česká republika
18. 10. Balíky programů a informační systémy Ostrava, Dodatečné informace Česká republika

Filtr

  • Druh zakázky
  • Země zadavetele
  • Datum zveřejnění
Zrušit filtr